CELE STATUTOWE

1. NIESIENIE POMOCY BEZPAŃSKIM, CHORYM, CIERPIĄCYM I PORZUCONYM ZWIERZĘTOM;

2. DZIAŁALNOŚĆ ADOPCYJNA (ZNAJDOWANIE ZWIERZĘTOM NOWYCH DOMÓW);

3. WSZELKIE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZJAWISKA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROPAGOWANIE WIEDZY O SPOSOBACH OGRANICZANIA POPULACJI ZWIERZĄT ORAZ REALIZACJĘ PROGRAMU STERYLIZACJI I KASTRACJI

4. ZWALCZANIE PRZEJAWÓW ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI;

5. DZIAŁANIA NA RZECZ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT;

6. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW ZWIERZĄT;

7. PROPAGOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE IDEI OCHRONY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI, METOD I TECHNIK W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ PRAW ZWIERZĄT;

8. POMOC PLACÓWKOM I OSOBOM FIZYCZNYM SŁUŻĄCYM ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM, WSPÓŁPRACĘ Z PLACÓWKAMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI NIOSĄCYMI POMOC ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM;

9. PROPAGOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;

10. SPOTKANIA EDUKACYJNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ PROPAGUJĄCE ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI;

11. INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W OCHRONIE PRAW ZWIERZĄT I OPIEKĄ NAD NIMI

Jesteśmy na:

ratujemyzwierzaki.pl ttps://www.ratujemyzwierzaki.pl/projektkosma

dla Schroniska.pl ttps://dlaschroniska.pl/?view=shelters&id=S1x3XZoKS4

FaniMani.pl https://fanimani.pl/fundacja-projekt-kosma-pomagamy-psim-seniorom/

Fundacyjny Bazarek https://www.facebook.com/groups/512849509832342